Jalba unei ţărănci din Ruginoasa

Într-o comună din judeţul Bacău tinerii săteni se confruntă în ultima zi din an, înarmaţi cu bâte. Bătaia are loc în fiecare an în 31 decembrie la Ruginoasa, între “deleni” şi “văleni”. Învingătorii, conform tradiţiei, pot organiza balurile din sat şi să le ceară întâlniri fetelor de măritat.

O femeie din comuna Ruginoasa a pus pe 1 ianuarie 2013 la cutia poştală trei scrisori pe adresa Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor din judeţul Bacău, a postului local de poliţie şi a Guvernului României. Toate cele trei scrisori au acelaşi conţinut, iar textul va deveni cunoscut curând sub denumirea de jalba unei ţărănci din Ruginoasa.

Bună ziua, săru mîna domnule tovarăşe director şî şef di post.
Io mis o femee năcăjită di aicea di la noi din sat. În satu Dumbrăviţa din Ruginoasa mam născut şî am crescut cu frica lu Dunezeu. Tăti necazurili a pornit de la faptu că între băeţi e aşa o rivalitati mari, că ei sor bate în fiece an, pi la sfîrşit, pi 31 decemvre, vezi ghini, pentru feti, că doară păn ce.

Io m-am luat cu un ficior di paicea din satu Rediu, Ruginoasa, pe carel cunoşteam şi cu care vorbeam di vreo săptămînă. Şî din vorbă în vorbă, io rămăsăi borţoasă, dintro noapte pi care om petrecuto amîndoi întro vară la pîrău, undi neam dus să numărăm stelili. Da numa io leam numărat, că Pătruţ al meu a stat numa cu ceafa la iele. Când oi ajunsă io pi la 100 di steli or mai puţini că leam uitat număru, Pătruţ sa dat jos şi şia ridicat brăcinarii. Şi iote aşa sa pus di nuntă în sat, că io eram borţosă în şăsi luni, da tăt am jucat.

Da nu ăsta ar fi năcazu, că Pătruţ e omu meu acuma şî nam ce ai ceri, numa că copchilu nost are 2 ani şî şasi luni şi io nam mai numărat steli di tari multă vremi. Şî poati nu ştiţi di ce, da io vă spui curat năcazu, aşa sămi ajuti Dunezeu dacă io vă minţesc.

Tăti boroboaţili pi care le face baeţi pi la sfîrşit di an omu meu e şi el parti şî nu şti di ce, că iel e om însurat. Io iam zîs că di ce se duci iel cu măciuca pîn sat pi uliţă şî pi toloacă da mia zis că cică ie datină şi ia rămas lu unu dator săl otînjască în cap di la alt răzbel dîn alt an. Acuma, că di cîţiva ani buni e datina asta şî a aflat şi miliţianu Vasîli dîn sat şî lea zîs la juni că nui frumos ce face iei săi pălească pi alţi cu măciuca şî cică ar fi ghini să stea acasă cu dânsa cu tăt.

Da omu meu na vrut săl asculti, şî ia zîs da ce bă Vasîli, săţi rămîie ţii tăti muerili, şî iel îşi lustruise tăt anu ghioaga că cînd iam zîs să mai numărăm şî noi steli, ca oameni, că mi sa făcut dor, iel mi-a zîs da ce fa femee, teai bolunzit, tu nu vezi căs ostenit şî sătul di cît am frecat măciuca di iam dat un lustru frumos aşa, ca săl pălesc pi al lu Amuiericăi, că mis dator şî tradiţia ceri şî iel vrea să facă bal în sat cu văleni lui, nu ăilanţi dintre deleni.

Şî cînd o ieşit iel pi uliţă cu ghioaga, pi mini mo apucat plînsu, că ştiam că iel se întoarce cu capu spart acas şi io trebe săl spăl di sînge, să fac dale gurii, săi dau copchilului merinde şî să vezi cîtă treabă o să am că no săi mai dau di cap şî no să am timp di hodină.

Da să vedeţi ce bucurii mio făcut Vasâli di la post, că a venit cu alţi deai lui şi ia oprit şî pi văleni şî pi deleni iar Pătruţ sa întors întreg acas şî so plîns de brutalitatea miliţiei, că digeaba iel a frecat măciuca tot anu că amu na mai folosito şî era tare năcăjit. Da io mam bucurat foarte că în noaptea aia dintre ani noi am numărat iar steli cari se zărea prin geam. Numa io, că Pătruţ iera cu ceafa la iele.

Şî daia io vreau săvă mulţămesc pentru un revelion di neuitat cam numărat vreo tri suti di steli în gând, mai multi n-am putut că iera geamu mic, şî peste 9 luni copchilu nost o aibe un frăţior or o surioară, ceo vrea Dunezeu, căi ghini primit şi vreau ca jalba mea să ajungă la tăti organili, ca să afle năcazurili şi bucuriili meli, caşai frumos, că daia iam ales anu trecut.

Şi daia vă zic cemi doresc di la noul an, acas să fiii ghini şî să vreie săşi mai dea batai şin alte zili mai des juni di la noi da să fiii opriţi ca să mai număr iară steli, ceace vă doresc şî dumnevoastră.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei Bacău, Marius Ţăranu, a declarat: “Tinerii s-au adunat în trei locaţii…, după care au plecat spre locul de întâlnire. Grupurile erau formate din câte 40 de tineri. Aceştia purtau căşti de protecţie pe cap şi erau înarmaţi cu bâte. În spatele lor erau cam 200 de civili de fiecare parte, oamenii urmând să asiste la bătaie. …Ne-am interpus între ei şi i-am avertizat că vor suporta rigorile legii dacă vor comite acte de violenţă. Oamenii au înţeles, nu au existat violenţe în acest an… S-a dansat, s-a cântat, dar nu a fost nimeni lovit”.

Totul e bine când se termină, că aşa se zice. Totuşi, a rămas o problemă pe care trebuie s-o soluţioneze organele în drept: anul acesta cine va organiza balurile în Ruginoasa? Şi mai e ceva: ce se întâmplă cu fetele de măritat din zonă, dacă băieţii rămân cu măciuca în mână? Căci altă vorbă spune: “Ori la bal, ori la spital”.

Comments

comments

40 Comments

 1. Dragoi Cristina 02/01/2013
  • javra 02/01/2013
 2. Lucian 02/01/2013
 3. Alexanu 02/01/2013
  • javra 02/01/2013
  • javra 03/01/2013
  • javra 02/01/2013
  • javra 03/01/2013
 4. SebiBu 02/01/2013
 5. ned32news 03/01/2013
  • javra 03/01/2013
 6. Călin 03/01/2013
  • javra 03/01/2013
   • Călin 03/01/2013
 7. javra 03/01/2013
 8. GCM 03/01/2013
  • javra 04/01/2013
 9. vienela 04/01/2013
  • javra 04/01/2013
 10. Alexandra Cristea 04/01/2013
  • javra 04/01/2013
 11. Roxanne 04/01/2013
  • javra 04/01/2013
  • spanac 04/01/2013
 12. DANAP.RO 04/01/2013
  • javra 04/01/2013
 13. elly weiss 04/01/2013
 14. javra 04/01/2013
  • elly weiss 04/01/2013
   • javra 04/01/2013
    • elly weiss 08/01/2013
     • javra 08/01/2013
 15. Intuneric 05/01/2013
  • javra 05/01/2013
   • inocenta 12/01/2013
    • javra 12/01/2013
 16. Florin Ravdan 09/01/2013
  • javra 09/01/2013

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.