Vorbe de spirit despre Dumnezeu

Din când în când vă voi prezenta lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat butade, cugetări, motto-uri şi vorbe de duh despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit deja citate celebre, maxime şi aforisme. Nu voi uita nici de proverbe, zicători şi nici chiar de epigrame. Astăzi vă voi arăta câteva vorbe de spirit despre Dumnezeu. Voi menţiona şi cine a formulat cugetările respective.

Omul religios începe cu credinţa în Dumnezeu, iar omul de ştiinţă sfârşeşte cu credinţa în Dumnezeu. (Emil Cioran)

Dumnezeu nu joacă zaruri cu universul. (Albert Einstein)

Cred că Dumnezeu, în crearea omului, cumva şi-a supraestimat abilităţile. (Oscar Wilde)

O fi bine în Rai, dar cele mai interesante persoane nu ajung acolo. (Friedrich Nietzsche)

Dacă Iisus Hristos şi-ar face acum apariţia, I s-ar cere un autograf şi nimic mai mult. (Lev Tolstoi)

Coincidenţa este felul lui Dumnezeu de a rămâne anonim. (Albert Einstein)

Care este adevărul? E omul una din gafele lui Dumnezeu sau Dumnezeu e una din cele ale omului? (Friedrich Nietzsche)

Dacă Dumnezeu nu ar exista, ar fi necesar să-l inventăm. (Voltaire)

Mai mult decât de Dumnezeu, mă tem de absenţa lui Dumnezeu. (Octavian Paler)

Dumnezeu a făcut omul pentru că a fost dezamăgit de maimuţă. După aceea a încetat să mai facă experimente. (Mark Twain)

Ştiu că Dumnezeu nu-mi va da nimic din ceea ce nu pot duce. Mi-ar plăcea doar ca El să nu aibă chiar atâta încredere în mine. (Maica Tereza)

Vreau să ştiu cum gândeşte Dumnezeu, restul sunt detalii fără importanţă. (Albert Einstein)

Teologia n-a mai păstrat pentru Dumnezeu decât respectul majusculei. (Emil Cioran)

Dacă Dumnezeu nu există, nu pierzi nimic crezând în El, dar dacă El există şi nu crezi, atunci ai pierdut totul. (Blaise Pascal)

Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri. (Petre Ţuţea)

N-aş putea spune că cred. Ştiu! Am trăit experienţa de a fi cuprins de ceva care e mai puternic decât mine, ceva pe care oamenii îl numesc Dumnezeu. (Carl Jung)

Întâmplarea este pseudonimul lui Dumnezeu când nu vrea să semneze. (Anatole France)

Singurul vehicul către Dumnezeu este ritmul iubirii dintre oameni. (Petre Ţuţea)

Dumnezeu nu-ţi cere să reuşeşti, El vrea doar să încerci din tot sufletul. (Maica Tereza)

Să stai o veşnicie in Rai, printre habotnici, iată ceva mai înspăimântător decât flăcările Iadului. (Valeriu Butulescu)

Cred că Dumnezeu mă urăşte, fiindcă dacă m-ar fi iubit, m-ar fi făcut ateu. (Petre Ţuţea)

Puţină filosofie duce sufletul la ateism, dar aprofundarea filosofiei îl duce spre religie. (Francis Bacon)

Toate necazurile omenirii vin de la doi evrei: Adam şi Eva. (Valeriu Butulescu)

Ştiinţa îmi spune că Dumnezeu trebuie să existe. Mintea îmi spune că niciodată n-am să-L pot înţelege. Dar inima îmi spune că nici nu trebuie s-o fac. (Dan Brown)

Dumnezeu a creat bărbatul şi, necrezându-l suficient de singur, i-a dat o prietenă, ca să simtă şi mai mult singurătatea sa. (Paul Valery)

Dumnezeu locuieşte în inimi mari, e o chestiune de credinţă şi de confort. (Valeriu Butulescu)

Ne întoarcem cu faţa către Dumnezeu numai ca să obţinem imposibilul. (Albert Camus)

Dumnezeu este un adevăr universal. (Albert Einstein)

Domnul a dat, hoţii au luat, fie numele statului veşnic lăudat. (Valeriu Butulescu)

Am prea mult respect pentru Dumnezeu pentru a-L face responsabil pentru lumea aceasta absurdă. (Georges Duhamel)

Doamne, din inimi împietrite îţi voi zidi biserici. (Valeriu Butulescu)

Comments

comments

2 Comments

  1. Rudolph Aspirant 13/08/2014
    • Javra 13/08/2014

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.