Vorbe de spirit despre fericire

Din când în când vă voi prezenta lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat cugetări, motto-uri şi vorbe de duh despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit deja citate celebre, maxime şi aforisme. Nu voi uita nici de proverbe, zicători şi epigrame. Astăzi vă voi arăta câteva vorbe de spirit despre fericire.

E un lucru atât de obişnuit pentru un om să nu fie fericit şi atât de important faptul că tot ce e un bine e cumpărat cu mii de necazuri, încât o treabă care se face uşor devine suspectă. (Jean de la Bruyere)

Secretul fericirii este să îi faci pe ceilalţi să creadă că ei sunt cauza fericirii. (Al Batt)

Componentele fundamentale ale fericirii sunt: să faci ceva, să iubeşti pe cineva şi să speri la ceva. (Allan K. Chalmers)

Fii fericit cât trăieşti, pentru că mort o să fii mult timp. (Proverb scoţian)

Fericirea supremă în viaţă este convingerea că suntem iubiţi, iubiţi pentru noi sau, mai curând, în ciuda noastră. (Victor Hugo)

Fericirea nu este nimic altceva decat o sănătate bună şi o memorie proastă. (Albert Schweitzer)

Simţul umorului este unul din cele mai bune articole de îmbrăcăminte pe care cineva le poate purta în societate. (W.M. Thackeray)

Nu există fericire de care să-ţi aminteşti fără tristeţe. (Octavian Paler)

Doamne, cât e de delicat uneori să împaci libertatea şi fericirea ta, cu libertatea şi fericirea altuia. Acesta e un ideal imposibil. Unul din doi trebuie să-şi sacrifice libertatea şi fericirea. Care din doi? Femeia. Aşadar, dacă m-aş sacrifica eu, n-aş mai fi bărbat. (George Topârceanu)

Dacă s-ar sădi casa fericirii, cea mai mare încăpere ar fi sala de aşteptare. (Jules Renard)

Fericirea e născută din altruism şi nenorocirea din egoism. (Proverb indian)

Fericirea dă multora prea mult, dar nimănui destul. (Proverb german)

Un mare obstacol în calea fericirii constă în a te aştepta la o prea mare fericire. (Proverb francez)

Fericirea este cea mai mare biruinţă, aceea pe care o dobândim împotriva destinului ce ne este impus. (Albert Camus)

Fericirea… un episod trecător în marea dramă a durerii. (Dostoievski)

Fericirea supremă a vieţii este convingerea că suntem iubiţi!

Secretul fericirii nu este să faci ceea ce îţi place, ci să-ţi placă ceea ce trebuie să faci. (James Matthew Barrie)

Suma totală a nenorocirilor care încă nu s-au întâmplat se numeşte fericire. (Romulus Dianu)

Rar se întâmplă ca oamenii răi să fie fericiţi. Se otrăvesc cu propria lor răutate. (Maurice Chevalier)

Ferice de noi că nu suntem prea fericiţi. (William Shakespeare)

Unii produc fericire oriunde se duc; alţii oricând se duc. (Oscar Wilde)

Cel mai bun mod de a te înveseli este să încerci să înveseleşti pe altcineva. (Mark Twain)

Fericit e acel ce poate încălzi mai mulţi la soba lui.

Fericit omul care se mulţumeşte cu ceva mai puţin decât are.

Dacă vrei să înţelegi viaţa, asta să-ţi fie învăţătură dintru început şi temelia tuturor raţionamentelor şi dorinţelor tale: nu ai drept la nimic şi nimeni nu-ţi este dator cu nimic, nici societatea, nici natura. Dacă le ceri fericirea, eşti un prost; iar dacă te crezi nedreptăţit pentru că nu ţi-o dau, eşti încă şi mai prost. (Hippolyte Adolphe Taine)

Comments

comments

2 Comments

  1. Rudolph Aspirant 07/07/2014
    • Javra 07/07/2014

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.