Vorbe de spirit despre ispită

Din când în când vă înfăţişez lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat motto-uri, cugetări, butade, panseuri şi vorbe de duh despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit citate celebre, sunt maxime şi aforisme. Nu uit nici de proverbe, zicători şi nici de epigrame. Azi vă prezint câteva vorbe de spirit despre ispită.

Dă-i unui bărbat mână liberă şi te vei trezi cu ea prin toate locurile. (Mae West)

Femeia este o mâncare pentru zei, gătită de diavoli. (Shakespeare)

Nu mă duce în ispită! Pot găsi singură drumul. (Jane Seabrook)

Nu-ți face griji despre evitarea ispitelor. Pe măsură ce îmbtrânești, te evită ele. (Winston Churchill)

Când norocul ne surâde, întâlnim prieteni; când este împotriva noastră, întâlnim o femeie frumoasă. (Proverb chinezesc)

Chiar şi diavolul se roagă să fie protejat împotriva femeii. (Proverb indian)

Îmi place de prietenul care rămâne fidel în caz de ispită. Căci dacă n-ar exista ispita, nu ar exista nici fidelitate şi atunci eu n-aş mai avea niciun prieten. (Antoine de Saint-Exupery)

Secretul fericirii constă în a ceda tentaţiilor. (Oscar Wilde)

Păcatele se fac în urma tentaţiei, dar prin liber consimţământ. Altfel, nici nu sunt păcate. (Vasile Băncilă)

Virtutea este ispită insuficientă. (George Bernard Shaw)

Fără Ceres (pâine) şi fără Bacchus, Venus rămâne rece. (Terentius)

Omul nu se abate de la calea cea bună, îşi stăpâneşte simţurile, are ruşine, se poartă cum trebuie atâta timp cât nu pătrund în inima lui săgeţile privirilor nimicitoare de statornicie pe care frumoasele cu gene lungi le aruncă din arcul sprâncenelor. (Bharthari)

Cine poate ascunde de femei averea sa sau un secret? (Somadeva)

Singura cale de a scăpa de inspită este să-i cedezi, dacă-i rezişti, vei ajunge să tânjeşti în sufletul tău după lucrurile pe care chiar ea, ispita, şi le-a interzis. (Oscar Wilde)

Nu trebuie să ducem într-o pivniţă pe un beţiv care s-a lăsat de băutură. (Alain Rene Lesage)

Viaţa este ceea ce aş fi fost, de nu m-ar fi robit ispita nimicului. (Emil Cioran)

Cea mai mare trădare este ispita de a face o faptă bună pentru o cauză greşită. (Thomas Stearns Eliot)

Ochii nopţii ne sfredelesc sufletele, trezindu-ne păcatele adormite. (Marius Torok)

Dacă ni s-ar da prilejul să cădem în ispită, până la urmă am şi cădea, în funcţie de condiţii, fiinţele umane de pe pământ sunt dispuse să facă rău. (Paulo Coelho)

Aserţiunea „Nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie” nu este definiţia frumosului, ci a ispitei. (Paul Louis Lampert)

Ispita este sentimentul pe care-l avem când ne întâlnim cu oportunitatea de a face ceea ce ştim din naştere că nu ar trebui să facem. (Steve Maraboli)

Cea mai mare ispită a îngerului din noi este să rămână Om. (Betty Marcovici)

Dacă nu meditezi, nu ai nevoie de ispita diavolului pentru a fi aruncat în iad: te arunci singur. (Sf. Tereza de Avila)

O întrebare îmi face bătături pe limbă: Oare omul a căzut din copac direct în ispită? (Girel Barbu)

La toate greutăţile vieţii tale caută în tine puterea de a le învinge: la ispita frumuseţii să ai înfrânarea; la greutatea muncii – curajul; la vorba rea – răbdarea. (Epictet)

Ispita comună tuturor inteligenţelor: cinismul. (Albert Camus)

Oamenii sunt ispitiţi de plăceri ca şi peştii de momeala din undiţe. (Cicero)

Pot rezista la orice, cu excepţia tentaţiei. (Oscar Wilde)

Tentaţie, te răscolesc amarnice ispite, iar cinstea, ca nisipul, sub talpă ţi se surpă. (Valeriu Butulescu)

În general, evit tentaţia, doar dacă nu-i pot rezista. (Mae West)

Toţi suntem înclinaţi să credem ceea ce lumea crede despre noi. (George Eliot)

Comments

comments

7 Comments

 1. Nice 06/09/2015
  • Javra 06/09/2015
   • Nice 08/09/2015
 2. TAU TEODOR 06/09/2015
  • Javra 06/09/2015
 3. Rudolph Aspirant 07/09/2015
  • Javra 07/09/2015

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.