Vorbe de spirit despre lingușire

Din când în când vă înfăţişez lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat motto-uri, cugetări, butade, panseuri şi vorbe de duh despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit citate celebre, sunt maxime şi aforisme. Nu uit nici de proverbe, zicători şi nici de epigrame. Azi vă prezint câteva vorbe de spirit despre lingușire.

Parvenitul se târăşte de-a buşilea în faţa celor ce-i pot fi de folos şi este obraznic cu cei de care nu mai are nevoie. (Honoré de Balzac)

Lingușirea este plata anticipată a trădării care ți se pregătește. (Nicolae Iorga)

Laudele deschid cetatea sufletului, lingușirea e corupție tolerată. (Valeriu Butulescu)

Este mai bine să dai peste corbi decât peste linguşitori, fiindcă cei dintâi te mănâncă după ce ai murit, iar ceilalţi te mănâncă de viu. (Antisthenes)

Linguşirea umflă, dar nu satură. (Lope de Vega)

Linguşire: Doamnă, aveţi o căciuliţă, jos pălăria! (Janet Nică)

Ce nu poţi prin merit, câştigi prin linguşire. (Publilius Syrus)

Orice linguşire implică o notă de ironie. Numai vanitatea îi împiedică, de regulă, pe cei adulaţi a se simţi jigniţi. (Gheorghe Grigurcu)

Prefer să deranjez cu adevărul decât să fac pe plac cu lingușiri. (Seneca)

Amorul propriu este cel mai mare dintre toți lingușitorii. (Francoise de la Rochefoucault)

Nu există pe lume ceva mai greu decât sinceritatea şi ceva mai uşor decât linguşirea. Dacă în sinceritate se strecoară numai a suta parte dintr-o notă falsă, se produce o disonanţă şi apoi e bucluc. Dacă în linguşire absolut toate notele sunt false, ea totuşi face plăcere şi este ascultată fără supărare. O plăcere grosolană, totuşi plăcere. (F.M. Dostoievski)

Cine știe să lingușească, știe și să calomnieze… (Napoleon Bonaparte)

Lingușitorul nu se respectă nici pe sine, nu respectă nici pe alții. (Jean de la Bruyere)

Nu există alt mod de a te apăra de lingușiri, decât acela de a-i face pe oameni să înțeleagă că nu te vor supăra spunându-ți adevărul. (Niccolo Machiavelli)

Lingușirea atrage prieteni, adevărul aduce ură. (Publius Terentius)

Arată-mi toate greșelile, ca de la om la om, pot să rezist la orice, exceptând lingușirea. (George Bernard Shaw)

Linguşirea este cea mai rentabilă afacere; ajungi la profit fără să investeşti nimic. (Valeriu Armeanu)

În România, linguşirea şi hoţia sunt virtuţi. (I.L. Caragiale)

Nu există ispită mai cruntă decât să dai peste un linguşitor (Sf. Ioan Gură de Aur).

Nu fi tu însuţi un om slugarnic şi nu îngădui altora să se înjosească în faţa ta şi să te linguşească. Prima este însuşirea omului şiret şi perfid, iar a doua a omului plin de slavă deşartă şi mândrie. (Sf. Ambrozie).

Linguşitorul are miere pe limbă şi fiere în inimă. Cu vorba îţi făgăduieşte, iar cu fapta pregăteşte sabia. (Sf. Tihon)

Lauda nemeritată este o satiră deghizată. (Proverb)

Cel ce laudă pe toată lumea nu laudă pe nimeni. (Samuel Johnson )

Ne plac uneori până și laudele pe care nu le credem sincere. (Vauvenargues)

Și lauda fără acoperire este o calomnie. (Valeriu Butulescu)

Cine laudă orice nu e decât un lingușitor. Numai cel care laudă cu măsură, știe să laude. (Titus Livius)

Lașitatea și lingușirea sunt surori gemene. Urmează nedreptatea și crima. (Boris Marian Mehr)

Să nu acordăm niciodată încredere celor care sunt întotdeauna de acord cu cei cu care vorbesc. (Francesco Orestano)

Un discurs lingușitor este ca un ștreang îndulcit cu miere. (Diogene)

Lingușirea niciodată nu pornește de la sufletele mari; ea este apanajul sufletelor mici, care reușesc să se facă și mai mici spre a intra și mai bine în sfera de viață a persoanei în jurul căreia gravitează. (Honoré de Balzac)

Lingușitorul este un sclav care nu e bun pentru niciun stăpân. (Montesquieu)

Lingușitorul întrunește în firea sa mai multe vicii rușinoase; căci el e mincinos spunând lucruri pe care nu le crede; e viclean, căci vorbește împotriva sentimentului său, e fricos, căci nu îndrăznește să spună ceea ce gândește; e rău la inimă, căci toarnă ulei pe focul amorului propriu al cuiva; e nelegiuit, căci tămâiază viciul apropelui său și adesea este vrajmaș în taină al celor față de care trece drept prieten. (Oxentierna)

Oamenii ne lingușesc deoarece sunt siguri de ușurinţa cu care noi îi credem. (Tacit)

De obicei, lingușitorul nu-i amăgește decât pe proști. (Vauvenargues)

Sunt atâtea moduri în care mediocritatea simte nevoia să fie lingușită, ca să-și uite destinul de serie. (Camil Petrescu)

N-ai nevoie să fii lăudat când ești sigur de tine; cine caută lauda se îndoiește de valoarea sa proprie. (Gustave Le Bon)

Imitarea este cea mai sinceră formă de flatare. (Charles Caleb Colton)

Comments

comments

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.