Majoritatea oamenilor de ştiinţă cred în existenţa lui Iisus!

În ultimii 200 de ani, istoricii şi filosofii au cercetat tradiţiile legate de existenţa lui Iisus, încercând să afle în ce măsură legendele legate de El sunt adevărate. Actualmente, majoritatea oamenilor de ştiinţă cred în existenţa lui Iisus Hristos.

În afara Evangheliilor, prima informaţie indirectă despre Iisus este dată de Flaviu Iosif, un istoric evreu care a trăit pe la sfârşitul secolului I. În scrierea sa, Flaviu Iosif amintea despre condamnarea la moarte a lui Iisus, care se făcea vinovat pentru încălcarea legilor romane ale vremii. Acest text vestit, numit “testinomium flavianum”, n-a putut fi contestat de niciun sceptic.

“Pe atunci, în timpul guvernării lui Pilat din Pont, a trăit Iisus, un bărbat atât de înţelept, încât nu se ştie dacã era om cu adevărat. El a realizat isprăvi uluitoare şi a fost maestrul unui popor care l-a acceptat de bunăvoie. A atras de partea Lui mulţi evrei şi greci, fiind Mesia. Când Pilat a auzit că Iisus Hristos era apreciat şi iubit mai mult decât el, l-a condamnat la moarte prin crucificare. Dar a treia zi, Iisus a înviat, lucru pe care profeţii îl anunţaseră deja, iar secta creştinilor, cum a fost numită după numele Lui, nu a dispărut nici pânã în zilele noastre.”

În istoriografia romană, în documentele din secolul al II-lea, se găseşte o ştire despre Iisus. Tacit a povestit că, atunci când Nero a incendiat Roma, a încercat, de fapt, să-i extermine pe creştini. “Creştinii credeau în Iisus, care a fost condamnat la moarte de către Pilat din Pont, care voia să fie singurul conducător acceptat, în timp ce poporul Îl iubea mai mult pe Iisus.”

Textele evreieşti datând din secolele II-V, îl menţionează pe Iisus Hristos ca fiind născut de Fecioară şi ca având mulţi discipoli. Textele menţionează multe vindecări uimitoare şi alte fapte miraculoase al căror protagonist a fost Iisus.

Bineînţeles, se prea poate ca unele amănunte din Evanghelii să fie înflorite de discipoli, iar acest fapt este aproape unanim acceptat de istorici. Cu toate acestea, documentele scrise rămase până în zilele noastre susţin existenţa istorică a lui Iisus Hristos.

La nivelul anului 2011, existau 2.264.492.000 de creştini în întreaga lume, ceea ce reprezintă 31% din numărul total al locuitorilor planetei. 1,2 miliarde persoane, adică mai mult de jumătate din numărul total de creștini, sunt catolici (dintre care 17 milioane de greco-catolici). Toate au la bază credinţa că Iisus Hristos s-a născut, a predicat, a murit şi a înviat.

Creștinismul e una din cele trei religii monoteiste contemporane, alături de iudaism și islam. Considerând împreună catolicii, protestanţii și ortodocşii sub denumirea globală de “creştini”, religia acestora e actualmente cea mai importantă din punct de vedere numeric la nivel mondial.

Peste 63% dintre credincioși sunt adepţii unei religii avraamice, adică a unei religii monoteiste, care provine din vechile tradiţii ce datează din seminţia lui Avraam. Toate religiile avraamice recunosc într-o măsură mai mare sau mai mică Sfânta Scriptură a Vechiului Testament.

În total în lume, 43% dintre credincioşi sunt creștini, 16%, musulmani, 5%, evrei. 10% din populaţia globului o reprezintă hindușii, iar 6% sunt urmași ai budismului. Circa 312 milioane de oameni sunt de religie ortodoxă (răsăriteană şi orientală).

Numele Iisus era relativ comun în Palestina secolului I d.Hr. În ebraică el suna Iehosua sau Iesua, fiind transliterat Iesous în greacă. Limba latină l-a preluat ca Iesus (Jesus) (sec. I-II dHr.). Citirea Iisus este de dată mai târzie. Iehosua înseamna în ebraică “Iahve va salva, va mântui” sau “Iahve este mântuire”.

Numele lui Iisus a fost vestit prima oară de îngerul Gavriil. Apoi semnificaţia numelui apare în Matei 1,21: “Ea va naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus, căci El va mântui poporul Său de pacatele lor”. Numele primit se traduce “Iahve (Dumnezeu) mântuieşte”.

Hristos nu constituie numele propriu-zis al Mântuitorului, ci e un supranume. Cuvântul “creștin” vine din limba latină populară, de la christianus, derivat de la Hristos, deoarece Iisus din Nazareth e considerat de creştini ca fiind Mesia și fiul lui Dumnezeu. Cuvântul “Hristos”, în limba greacă Christós, adică “Cel uns”, este traducerea din limba ebraică a cuvântului “Masiah”.

Iniţial, în Israel regele era numit “Masiah”, pentru că la ceremonialul de investire era uns cu untdelemn de către un preot. Mântuitorul S-a prezentat pe Sine ca fiind Mesia.

Comments

comments

21 Comments

 1. Laurentiu 23/12/2012
  • javra 23/12/2012
   • Alex 23/12/2012
    • javra 23/12/2012
 2. elly weiss 23/12/2012
 3. javra 23/12/2012
  • elly weiss 24/12/2012
   • javra 25/12/2012
 4. Cristi 23/12/2012
  • javra 23/12/2012
 5. addicted 24/12/2012
  • javra 25/12/2012
 6. vienela 28/12/2012
  • javra 28/12/2012
 7. Natural 30/12/2012
 8. Cătălin Ionescu 02/01/2013
  • javra 02/01/2013
   • Cătălin Ionescu 02/01/2013
 9. balazs iosif 16/12/2013

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.