Vorbe de spirit despre inteligenţă

Din când în când vă voi prezenta lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat butade, cugetări, motto-uri şi vorbe de duh despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit deja citate celebre, maxime şi aforisme. Nu voi uita nici de proverbe, zicători şi nici chiar de epigrame. Astăzi vă voi arăta câteva vorbe de spirit despre inteligenţă.

Inteligenţa este capacitatea cu ajutorul căreia vom înţelege, până la urmă, că totul este de neînţeles. (Maurice Maeterlink)

Ţinuta vestimentară este uneori obligatorie, inteligenţa niciodată. (Vasile Ghica)

Când apare un om deştept pe lume, poţi să-l recunoşti după faptul că toţi proştii îl urăsc. (Bisanne de Soleil)

În fond, este nevoie de tot atâta inteligenţă pentru a reuşi în băcănie ca şi în literatură. (Jules Renard)

Inteligenţa femeii este întotdeauna mai seducătoare decât trupul din care ea te priveşte. (Marius Torok)

Un intelectual este cineva care a găsit ceva mai interesant decât sexul. (Edgar Wallace)

Până şi proştii au momentul lor de inteligenţă, dar trebue să fii atent ca să nu-ţi scape. (Marius Torok)

Inteligenţa şi puterea nu au fost distribuite întotdeauna de la acelaşi ghişeu. (Vasile Ghica)

Caracteristica marilor inteligenţe e de a spune mult în vorbe puţine; pe când a celor mici e de a vorbi mult, fără a spune ceva. (La Rochefoucauld)

Inteligenţa unui individ se măsoară în cantitatea de incertitudini pe care e capabil să le suporte. (Immanuel Kant)

O femeie are nevoie de geniu şi de o mare modestie pentru ca ceilalţi să-i tolereze inteligenţa. (Iulia Hasdeu)

Pescarul contează mai mult pe lăcomia peştelui, decât pe propria-i inteligenţă. (Valeriu Butulescu)

Despre unele lucruri nu numai că nu se poate vorbi în mod inteligent, dar nici nu e inteligent să te apuci să vorbeşti. (F.M. Dostoievski)

Nu este inteligent cel care ştie mereu ce să spună, ci acela care ştie mereu când să vorbească. (Mariana Ferrari)

Inteligenţa este un judeţ obscur în imperiul strălucitor, omnipotent al prostiei. (Valeriu Butulescu)

Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. Eu îi ador pe inteligenţi, însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete în bătaia tuturor vânturilor. (Constantin Brancuşi)

Inteligenţa e un mijloc de adaptare la mediu al instinctului de conservare. (Camil Petrescu)

Cel mai inteligent dintre toţi, după părerea mea, este cel care, cel puţin o dată pe lună, se consideră imbecil. (F.M. Dostoievski)

Uneori cred că cel mai sigur semn că există viaţă inteligentă în univers este că nicio civilizaţie nu a încercat să ne contacteze. (Bill Watterson)

Ce este un om inteligent? Acela care pătrunde uşor şi complet în spiritul lucrurilor şi în intenţia persoanelor, acela care ajunge la scop pe calea cea mai scurtă. Vedere clară şi supleţe de gândire, fineţe critică şi posibilităţi de invenţie, acestea sunt atributele omului inteligent. (Amiel)

Comments

comments

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.