Vorbe de spirit despre zgârcenie

Din când în când vă înfăţişez lumea şi diversele ei aspecte în viziunea oamenilor de spirit, care au formulat motto-uri, cugetări, butade şi panseuri despre diverse subiecte inspirate din viaţa cotidiană. Au devenit citate celebre, maxime şi aforisme. Nu uit nici de proverbe, zicători şi nici de epigrame. Azi vă prezint câteva vorbe de spirit despre zgârcenie.

Era atât de zgârcit, încât, noaptea, lătra în curte ca să facă economie de câine. (Tudor Muşatescu)

Învinge-l pe avar prin dărnicie, pe cel mincinos prin adevăr, pe cel crud prin îngăduinţă, pe cel rău prin bunătate. (În Mahabharata)

Fericire dublă: un zgârcit îşi numără banii în faţa oglinzii. (Valeriu Butulescu)

Era atât de zgârcit încât, aflat în pragul morţii, n-a vrut să-şi dea duhul. (Mihail Mataringa)

Avarii nu cred în viitor; prezentul este totul pentru ei. Această constatare aruncă o lumină îngrozitoare asupra epocii actuale când, mai mult decât în oricare alte vremuri, banul domină legile, politica, moravurile. (Balzac)

Zgârcenia pierde totul, vrând să câştige totul. (La Fontaine)

Cei zgârciţi îngrămădesc la avere ca şi cum n-ar trebui să moară niciodată; cei risipitori cheltuiesc ca şi cum ar trebui să moară imediat. (Aristotel)

Sunt zgârcit, nu-mi împart suferinţa cu nimeni, asta e tot ce am. (Alexandru Vintea)

Avarul nu trăieşte, ci moare întruna. (Publilius Syrus)

Dragostea este totdeauna un intrus în casa avarului. (Andreas Capellanus)

Gelozia este mai mult o formă a avariţiei, manifestarea unui temperament cicălitor, decât expresia unei afecţiuni rănite. (Victor Eftimiu)

Zgârciţii n-au amintiri frumoase. (Valeria Mahok)

Avarul pierde mai mult decât cheltuieşte cel darnic. (Proverb turcesc)

Zgârcitul ştie cât are, dar nu ştie cât îi trebuie. (Josip Grgic)

Pasiunile dau adesea naştere altor pasiuni care le sunt contrare: zgârcenia produce uneori risipă şi risipa, zgârcenie; suntem adesea tari din slăbiciuni şi îndrăzneţi din timiditate. (La Rochefoucauld)

Sărăciei îi lipsesc multe, zgârceniei – toate. (Publilius Syrus)

Dacă te consideri zgârcit, avar, lacom şi acaparator, o să crezi că toţi ceilalţi sunt nişte incapabili. (Teodor Dume)

Tot omul cu bani este zgârcit. (Michel de Montaigne)

Cu cât e mai bogat, cu-atât e mai zgârcit; şi cu cât e mai zgârcit, cu-atât devine mai bogat. (Lu Xun)

Agonisind se îmbogăţeşte avarul, iar generosul – dăruind. (Hrandt Avakian)

Sărăcia are nevoie de puţin, luxul de mult, zgârcenia are nevoie de toate. (Benjamin Franklin)

Avarul seamănă cu măgarul încărcat cu aur şi care se hrăneşte cu paie. (Proverb arab)

Când nu-i iese câştig, avarul se vaită de pagubă. (Publilius Syrus)

Nu nevoia, ci mai curând belşugul, naşte zgârcenia. (Michel de Montaigne)

Mânia învinge-o prin blândeţe, răul învinge-l prin bine, pe zgârcit învinge-l prin dărnicie, iar pe mincinos, prin adevăr. (Buddha)

 

Comments

comments

2 Comments

  1. tau teodor 09/08/2015
    • Javra 09/08/2015

Leave a Reply

Viagra Malaysia treat erectile dysfunction with the original ED treatment that has helped men feel confident in bed for decades. We’ll connect you with a licensed healthcare provider to evaluate if our prescription ED treatments could be right for you, including super-affordable generic Viagra viagramalaysiaofficial Viagra is viagra malaysia an oral ED medication that works by suppressing an enzyme in the body called PDE5.